Podatek VAT 2017 - uchwalone i projektowane zmiany

 Podatek VAT - omówienie najnowszego orzecznictwa i problemów w codziennym stosowaniu przepisów ustawy o  podatku VAT

Projektowane i uchwalone zmiany w podatku VAT na 2017 rok 
Praktyka urzędów po zmianach w 2017 roku – podatek VAT
sygnalizacja zmian w podatkach dochodowych

Data szkolenia:

13.01.2017 – w godz.  od 9:00  do 15:00

Miejsce szkolenia:

Katowice, ul. Piotra Skargi 8/505 [w naszym Ośrodku]

Omówienie najważniejszych zmian w ustawie i ich wpływ na dotychczasowe pojmowanie zagadnień VAT za rok 2016 oraz na co musimy się przygotować po nadejściu 2017 roku.

Z uwagi na kolejne zmiany w zakresie podatku VAT, w stosunku to tych które już obowiązują zamierzamy zaprezentować 
zainteresowanym tematycznie obszar w którym nalezy brać pod uwagę w związku z uchwalonymi bądź będącymi w komisjach
a mającymi wejść w życie od stycznia 2017 roku przepisami VAT.

 Dla kogo

Wszyscy zainteresowani tematem: zarządzający jednostkami, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy pionu finansowo-księgowego, doradcy podatkowi, pracownicy i właściciele biur rachunkowych i kancelarii prawnych

Program szkolenia

1. Podatek VAT - zmiany uchwalone.

- Uchwalona już nowelizacja z dnia 25 lipca 2014 roku ( Dz.U  z 03.09.2014 – 1171) ustawy o podatku VAT – zmiany wchodzące w życie dnia 1 stycznia 2015r. -
      dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
- Miejsce świadczenia ww. usług w przypadku, gdy nabywcami nie są podatnicy VAT
- Szczególna procedura rozliczania podatku należnego

2. Podatek VAT - projekt zmian na rok 2017

 Projektowane zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych – 2016/2017
-U kogo kasa fiskalna pojawi się bez względu na kwotę obrotu
· Jakie znikną zwolnienia
· Limity i terminy instalacji kas w 2015 i 2016 roku

Projektowane zmiany w ustawie o podaku VAT na dzień 1 stycznia 2017:
·   Art. 17 – Zmiany zasad opodatkowania towarów z załącznika nr 11 – odwrotne obciążenie
- zmiana kręgu odbiorców, dla których dostawa towarów z załącznika powoduje obowiązek opodatkowania w ramach procedury „odwrotnego obciążenia”
- rozszerzenie zakresu towarów z ząłącznika nr 11
- limity dzienne transakcji dla niektórych towarów
- nowe obowiązki sprawozdawcze – deklaracja dostaw krajowych objętych odwrotnym obciążeniem
· Art. 86 – zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego –  obowiązek ustalanie „preproporcji”
- Odliczenie kwoty podatku naliczonego w przypadku zakupów związanych
z działalnością podlegającą opodatkowaniu i znajdującą się poza zakresem opodatkowania VAT
- procedura ustalania preproporcji
· Art. 90-91 - Zmiany w zasadach ustalania proporcji z art. 90 -91
· Art. 89a i 89b - Zmiany w przepisach dotyczących tzw. ulgi na „złe długi”
- dopuszczenie ulgi na „złe długi” przy podmiotach powiązanych
- zmiany w zakresie statusu dłużnika – upadłość, likwidacja
- przepisy przejściowe
· Art. 105 - Kolejne zmiany dotyczące przepisów regulujących możliwość zastosowania tzw. ”solidarnej odpowiedzialności” nabywcy z tytułu nabywania niektórych towarów.
- uchwalona zmiana od kwietnia 2014

3. Praktyka urzędów – po zmianach w 2017roku – podatek VAT

- Praktyka stosowania przepisów ustawy VAT zmienionych w trakcie roku 2015, w zakresie:
- powstania obowiązku podatkowego – zasady ustalania momentu dokonania dostawy towarów
- ustalania podstawy opodatkowania – ze szczególnym uwzględnieniem dostaw wielu towarów wraz z czynnościami towarzyszącymi
- odliczania podatku naliczonego – zmiany w art. 86 i 88
- nabywania i kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy – z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzeczeń – kiedy prawo do 100% odliczenia podatku VAT i czy podatnik jest w stanie udowodnić, iż samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej
- fakturowania

4. Sygnalizacja projektowanych zmian w podatkach dochodowych

5. Pytania i odpowiedzi

 


 Korzyści ze szkolenia:

uzyskanie przez uczestników wglądu do zakresu zmian w podatku VAT wraz z analizą porównawczą do stanu aktualnego, przygotowanie na możliwość dokonania zmian we własnym zakresie działalności dostosowujących do zmienianych przepisów.

Cena szkolenia

330 zł netto

406 zł brutto od osoby

297 zł netto

365,40 zł brutto dla kolejnej osoby z firmy lub stałych klientów

- płatne najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
- w razie rezygnacji ze szkolenia 3 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata nie podlega zwrotowi.

Prowadzący:

Anna Kędzierska, ekspert podatkowy, specjalista-praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca

W ramach szkolenia oferujemy:

materiały autorskie wykładowcy,
serwis kawowy, poczęstunek,
kanapki,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia