Prace bilansowe 2017 i przygotowania do zamknięć rocznych

 

Data szkolenia:

17.01 i 18.01.2018 – w godz.  od 9:00  do 15:45

Miejsce szkolenia:

Katowice, ul. Piotra Skargi 8/505 [w naszym Ośrodku]

Czas trwania szkolenia

2 dni

 Dla kogo

Osoby zajmujące się sporządzaniem sprawozdań finansowych
Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy pionu finansowo-księgowego, doradcy podatkowi,
pracownicy i właściciele biur rachunkowych i kancelarii prawnych

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące zagadnienia objętem szkoleniem
2. Prace bilansowe i ich organizacja
3. Inwentaryzacja harmonogram i wyceny
4. Uzgadnianie sald końcowych kont księgowych, rozrachunków, potwierdzenia salda
5. Ustalanie różnic kursowych, wycena bilansowa i podatkowa
6. Sporządzanie różnych wariantów sprawozdań finansowych
7. Opracowywanie zmian w polityce rachunkowości i Zakładowym Planie Kont na nowy rok 2017
8. Wycena aktywów i pasywów na potrzeby zamknięcia ksiąg
9. Zamykanie roku 2016 - wymagania dla ostatecznych wyksięgowań
10. Sporządzanie sprawozdań rocznych i wymaganych raportów księgowych
11. Rachunek zysków i strat
12. Bilans roczny
13. Rachunek przepływów pieniężnych
14. Dodatkowe elementy sprawozdania finansowego 
15. Sporządzanie sprawozdań podatkowych CIT i PIT
16. Zdarzenia po dacie bilansu
17. Pytania i odpowiedzi

Korzyści ze szkolenia:

zajęcia są prowadzone metodą warsztatową gdzie słuchacze na  przykładach zaprezentowanych przez prowadzącego mogą osobiście przeprowadzać operacje związane z prowadzeniem prac bilansowych 
dodatkowo dostarczone materiały i objaśnienia odnoszące się do omawianych zagadnień powinny zapewnić słuchaczom aktywną praktykę w prowadzeniu prac bilansowych. 

Cena szkolenia

850 zł netto

1.037 zł brutto od osoby

765,04 zł netto

941 zł brutto dla kolejnej osoby z firmy lub stałych klientów

- płatne najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
- w razie rezygnacji ze szkolenia 3 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata nie podlega zwrotowi.

Prowadzący:

biegły księgowy, specjalista omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca

W ramach szkolenia oferujemy:

materiały autorskie wykładowcy,
serwis kawowy, poczęstunek,
obiad,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia