Szkolenie Zasiłki wychowawcze, chorobowe i macierzyńskie - zmiany od 2018 r.

 

Data szkolenia:

27.04.2018– w godz.  od 9:00  do 15:00

Miejsce szkolenia:

Katowice, ul. Piotra Skargi 8/505 [w naszym Ośrodku]

Czas trwania szkolenia

1 dzień 

 Dla kogo

Kierownicy, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się rozliczaniem wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia
chorobowego ZUS, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące zagadnienia objętem szkoleniem

2. Zasiłki chorobowe

-wypłata zasiłku chorobowego dla osób po 50-tym roku życia za dni pobytu w szpitalu
-ustalanie okresu zasiłkowego w przypadku przerw w orzeczonej niezdolności do pracy
-okres wyczekiwania do wypłaty zasiłku chorobowego

3. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych:

- zasady podlegania
- ustalanie podstawy wymiaru składek – nowe zasady
- nowelizacja i okres przejściowy
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ograniczenie podstawy wymiaru składek
- składka zdrowotna
- finansowanie składek
- zasady przy wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych
- Ćwiczenia mające na celu praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy

4. Zasiłki macierzyńskie

-wymiar wypłaty zasiłku macierzyńskiego
- zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
- okoliczności powodujące przerwę w wypłacie zasiłku macierzyńskiego

5.  Podstawa wymiaru do wypłaty zasiłków

- ustalanie miesięcy stanowiących podstawę wymiaru
-rodzaje składników uwzględniających w podstawie wymiaru do obliczenia zasiłków
- minimalne wynagrodzenie od 01.01.2018r. a podstawa wymiaru

6. Bieżąca interpretacja dotycząca wypłaty świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa

7. Pytania i odpowiedzi

 

Cel szkolenia

Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych dot. zasiłków chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian
w przepisach zasiłkowych obowiązujących w 2017/18 roku

Korzyści ze szkolenia:

uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności wynikających z tematyki szkolenia zaprezentowane przez specjalistę ZUS,
niezbędnej do dokonywania naliczeń chorobowego i zasiłków oraz ich korekt oraz zmian w przepisach regulujących te zagadnienia

Cena szkolenia

300 zł netto

369,00 zł brutto od osoby

270 zł netto

332,00 zł brutto dla kolejnej osoby z firmy lub stałych klientów

- płatne najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
- w razie rezygnacji ze szkolenia 3 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata nie podlega zwrotowi.

Prowadzący:

Specjalista ZUS ds. zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
                            specjalista-praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca

W ramach szkolenia oferujemy:

- materiały autorskie wykładowcy
- serwis kawowy, poczęstunek
- kanapki
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia