Faktury bez tajemnic

 Fakturowanie zgodne z przepisami ustawy VAT

Data szkolenia:

10.01.2018 – w godz.  od 10:00  do 15:00

Miejsce szkolenia:

Katowice, ul. Piotra Skargi 8/505 [w naszym Ośrodku]

 Adresat szkolenia

-osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie)
-pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT
-pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury
-pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT
-osoby zainteresowane najnowszymi zmianami w fakturowaniu, które będą obowiązywały w 2018 roku

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonych wykładowców– praktyków, uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu fakturowania i problemów z tym związanych. Analizie poddane będą wszystkie przypadki sprawiające najwięcej trudności.

Program szkolenia

1.    Kiedy należy wystawić fakturę i jakie ma ten fakt znaczenie od 01.01.2018 r.?
2.    Jakie kluczowe elementy faktura powinna zawierać? Jakie konsekwencje rodzi brak niektórych jej elementów?  Kiedy należy dołączyć do faktury protokół lub inny dodatkowy dokument?
3.    Czy należy umieszczać symbol PKWiU na fakturze?
4.    Jakie są terminy wystawiania faktur ?
5.    Jakie wymogi powinna spełniać faktura elektroniczna w 2018 roku ? Jakie są zalety i wady stosowania faktur elektronicznych w obrocie?
6.    Jaki wpływ ma data otrzymania faktury elektronicznej na moment powstania prawa do odliczenia
podatku VAT?
7.    Jakie są zasady korygowania faktur i faktur elektronicznych ?
8.    Jakie są zasady przechowywania faktur papierowych i faktur elektronicznych?
9.    Jak korygować błędy w fakturach?
10.    Kiedy można anulować fakturę ?
11.    Kiedy wystąpi obowiązek umieszczania kwot rabatu i upustu na fakturze VAT?
12.    Jakimi wytycznymi kierujemy się przy zaokrągleniach na fakturach VAT?
13.    Kiedy można wystawić duplikat faktury ? Jaką role pełni on dla nabywcy usługi/towaru?
14.    Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktur zaliczkowych a kiedy podatnik jest z tego zwolniony?
15.    Jakie znaczenie mają faktury proforma?
16.    Co to są faktury uproszczone i kiedy można je stosować?
17.    Czym różnią się faktury w przypadku „dostaw ciągłych” i „usług ciągłych” ?
18.    Kiedy możemy zastosować stawkę obniżoną na fakturze ? Jaką dokumentacje należy załączyć?
19.    Jakie elementy powinna zawierać faktura w przypadku sprzedaży złomu lub innych towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT?
20.    Jakie nowe elementy faktur VAT występują w przypadku opodatkowania  m.in. marży, turystyki, komisu itp.?
21.    Co powinny zawierać faktury dotyczące transakcji międzynarodowych ? Jakie dokumenty należy do niej dołączyć? Jakie są zasady wystawiania faktur w walucie obcej?
22.    Na co zwrócić uwagę podczas fakturowania  w przypadku sprzedaży nowych środków transportu?
23.    Czym różnią się faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury VAT-MP)  i jakie niosą konsekwencje?
24.    Na co zwrócić uwagę przy fakturowaniu sprzedaży uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych?
25.    Co to są faktury VAT RR?
26.    Kiedy można wystawić rachunek zamiast faktury?
27.    Jakie inne dokumenty spełniają warunki faktury ?
28.    Kiedy mamy do czynienia z tzw. „ pustymi ” fakturami? Jak uniknąć ryzyka odliczenia VAT z tzw. „pustej” faktury?
29.    Jakie konsekwencje rodzi nieprawidłowo wystawiona faktura?
30.    Jak wygląda „ typowanie ” faktur podczas kontroli przez organy podatkowe?

Korzyści ze szkolenia:

uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności wynikających z tematyki szkolenia, niezbędnej do prawidłowego fakturowania i zabezpieczenia się przed popełnianiem błędów grożących odpowiedzialnością karno-skarbową .

Cena szkolenia

300 zł netto

369 zł brutto od osoby

270 zł netto

333 zł brutto dla kolejnej osoby z firmy lub stałych klientów

- płatne najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
- w razie rezygnacji ze szkolenia 3 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata nie podlega zwrotowi.

Prowadzący:

Tomasz Gzela (prawnik, absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, praktyk skarbowości, wykładowca akademicki)

Małgorzata Rzeszutek (ekonomista, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej, audytor podatkowy, prowadząca własną kancelarię podatkową)

W ramach szkolenia oferujemy:

materiały autorskie wykładowcy,
serwis kawowy, poczęstunek,
obiad,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia