Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych i średnich firmach. Automatyzuje obliczanie płac i ewidencję czasu pracy. Zapewnia kompleksową obsługę wszystkich form zatrudnienia, w tym również umów cywilno-prawnych. Współpracuje z programem Płatnik w zakresie deklaracji ZUS, umożliwia przygotowanie dokumentów zgodnych z formatem aplikacji SODiR OffLine, minimalizuje ryzyko błędu możliwego w przypadku ręcznego wykonywania tych czynności.

Kluczowe funkcjonalności

- zapewnienie wygodnej ewidencji elementów kadrowo-płacowych;
- automatyzacja comiesięcznego naliczania płac oraz zarządzanie danymi kadrowymi;
- wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- przygotowanie zestawień i dokumentacji kadrowo-płacowej

Korzyści biznesowe

- oszczędzisz czas poświęcony na codzienną obsługę kadrowo-płacową
- łatwo przystosujesz program do potrzeb swojej firmy
- podniesiesz komfort codziennej pracy swoich pracowników
- uzyskasz gwarancję bezpieczeństwa prawnego oraz zminimalizujesz ryzyko popełnienia błędu
- uzyskasz narzędzie do kompleksowej obsługi wszystkich form zatrudnienia pracowników swojej firmy: umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana)
- otrzymasz wysokiej jakości produkt oraz profesjonalne wsparcie naszych ekspertów

Wymagania techniczne

- Windows XP lub nowszy
- Procesor 1GHz kompatybilny z x86 lub x64
- 2GB RAM i 3GB miejsca na dysku
- Połączenie internetowe
- Monitor o rozdzielczości min 1024x768
Pełna lista wymagań technicznych
http://www.sage.com.pl/produkty/obszar-kadrowo-placowy/kadry-i-place/~/media/76cf1a03bcd6408492c93ee89343082e.ashx

Szczegóły

Szczegóły

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych
- możliwość dodania do 100 pozycji na liście płac
- kompleksowa obsługa wszystkich form zatrudnienia: umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana)
- możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (choroba, urlop, nadgodziny, aneksy do umów o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (szkolenia, delegacje)
- wygodna prezentacja wszystkich danych w kalendarzu pracownika;
- możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych „ przyszłych” miesiącach (planowanie kosztów płac i podwyżek);
- możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy dla firmy, grup pracowników i pracowników;
- możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich;
- gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach;
- możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych;
- wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

Automatyzacja comiesięcznego planu naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi
- naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych;
- przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku oraz urlopu;
- automatyczne uwzględnianie składników okresowych w podstawach do zasiłków;
- automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia;
- możliwość kontrolowania wykorzystania urlopu (wypoczynkowego i na żądanie) w danym roku kalendarzowym;
- automatyczne wyliczenia stażu pracy potrzebnego do wyliczenia dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej;
- automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru urlopu w roku bieżącym;
- kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia oraz proporcjonalne naliczenie urlopu w roku;
- kartoteka listy płac w jednym miesiącu;
- automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów;
- możliwość rozliczania zasiłków przy umowach cywilnoprawnych;
- możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji;
- możliwość rozliczania dwóch różnych umów cywilnoprawnych (jednej z ubezpieczeniem, drugiej bez) w jednym okresie płacowym;
- walidacja poprawności wypełnionych danych kadrowych przy zgłaszaniu pracowników do ZUS, raport sprawdzający poprawność danych w zestawieniach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i wyrejestrowanie ZWUA;
- raport prezentujący listę pracowników w danym miesiącu, którym należy się wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego wraz z automatycznie wyliczoną kwotą do wyrównania;
- automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto;
- możliwość zarządzania i kontrola nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika;
- automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji;
- możliwość tworzenia i wysyłania przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia;
- wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem;
- przesyłanie danych do programu Płatnik;
- dodatkowe deklaracje ZUS, np. ZUS Z-3, ZUS Z-3A;
- wydruki przelewów do ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo;
- przygotowanie dokumentów zgodnych z formatem aplikacji SODiR OffLine, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji posiadających podpis elektroniczny

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa
- generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych;
- możliwość wydruku dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word: umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę, świadectwa pracy, informacji o warunkach zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych warunków;
- łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku;
- szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel;
- możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe;
- możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

Tajność informacji
- dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełen dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dostęp dla innych pracowników;
- możliwość utajnienia płac i danych kadrowych

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy
- możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku – po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy;
- możliwość ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji;
- szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń;
- możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń;
- możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych;
- definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy;
- możliwość tworzenia wielu rodzajów listy płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych;
- grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk;
- uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania oraz rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku;
- automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych

Rozszerzenia modułu
Zobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Kadry i Płace, była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.
e-Box
Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji. Składa się z modułów:
* e-Dokumenty
* e-Deklaracje
Dzięki modułowi e-Deklaracje:
- automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
- łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
- wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.
Dzięki modułowi e-Dokumenty:
- skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
- bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
- automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
- stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
- wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
- zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.