Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.dzeta.com.pl

Zasady polityki prywatności określone poniżej dotyczą tylko strony www.dzeta.com.pl i nie dotyczą stron i adresów  do których można przechodzić ze strony www.dzeta.com.pl . Po opuszczeniu strony www.dzeta.com.pl należy się zapoznać się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze strony www.dzeta.com.pl  akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma WOSZ Dzeta zarządzająca stroną www.dzeta.com.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie,  aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Nasza strona pełni rolę informacyjną o naszych produktach i usługach. Kontakt z firmą możliwy jest poprzez wysłanie e- maila do biura, telefonicznie, faksem lub listownie.  

Strona  www.dzeta.com.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.  Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę WOSZ Dzeta jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.dzeta.com.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Firma WOSZ Dzeta dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.dzeta.com.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale  tzw. dane techniczne na przykład: adres IP,  informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej,  systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk  np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej.