Kursy, szkolenia i usługi oferowane w WOSZ Dzeta

Historia Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego WOSZ Dzeta

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Dzeta"(nazwa skrócona: WOSZ Dzeta) jest instytucją szkoleniową działającą od 1995 roku. Firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przeszkoliliśmy już na naszych kursach ponad 15.000 słuchaczy.

Profil Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego WOSZ Dzeta

Specjalizujemy się w:

 • organizacji kursów i szkoleń z zakresu:

  • księgowości i rachunkowości,
  • kadr i płac oraz zarządzania zasobami ludzkimi
  • ZUS,podatków,prowadzenia działalności gospodarczej
  • Excela i arkuszy kalkulacyjnych w działalności zawodowej
  • obsługi programów Systemu SYMFONIA i Systemu FORTE
  • wykorzystania programów komputerowych w księgowości, kadrach i płacach, firmie
  • gospodarki magazynowej i pracy działu handlowego
 • dystrybucji oprogramowania Systemu SYMFONIA i Systemu ERP FORTE

 • Wdrożeniach oprogramowania Systemu SYMFONIA i Systemu ERP FORTE

 • Usługach outsourcingowych kadr i płac, księgowych

Współpraca

Nasz Ośrodek wspólpracuje w ramach swojej działalności z wieloma instytucjami, osobami i firmami.

Na liście wspólpracujących posiadamy: kancelarie prawne, podatkowe, szkoły, uczelnie, inne placówki oświatowe, instytucje administracji państwowej, firmy sektora państwowego i prywatnego, producentów oprogramowania, biur rachunkowych oraz pracowników tychże instytucji i firm.

Zakres uprawnień

Nasz Ośrodek

 • działa na mocy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako ośrodek kształcenia ustawicznego dla dorosłych
 • jest wpisany na listę jednostek szkolących Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • jest Autoryzowanym Partnerem firmy Sage; producenta Systemu SYMFONIA
 • zatrudniamy osoby z licencją Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,doradców podatkowych,wykładowców specjalistów w wybranych dziedzinach