Symfonia Finanse i Księgowość kurs dla wymagających

Informacje o kursie

Dla kogo?

Kurs ten przeznaczony jest dla osób zamierzających:
 • pracować w działach księgowości wykorzystujących FK Symfonia lub FK Forte
 • wykorzystać wbudowane w program możliwości a najczęściej niewykorzystane 
 • organizujących pracę działu księgowego i współpracujących z nim działów handlowych, analitycznych, finansowo-księgowych
 • podjąć pracę w dziale księgowości/biurze rachunkowym gdzie ma zastosowanie program Finanse i Księgowość Symfonia\Forte
 • prowadzić własną działalność gospodarczą przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • poszerzyć swoje umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania tego programu

Program tego kursu obejmuje obsługę programu Symfonia Finanse i Księgowość oraz bezpośrednio związane z tym zagadnienia księgowe i podatkowe.

Wymagania: 
 • zainteresowanie tematem,
 • przydatna jest znajomość obsługi programu i sposobów używania tego programu.
 • dobra znajomość zagadnień księgowych i podatków

Cel kursu:

 • prezentacja możliwości programu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm osób fizycznych, spółek osobowych i kapitałowych z uwzględnieniem różnych wariantów prowadzonych rachunków kosztów oraz obrotu krajowego, unijnego a także międzynarodowego.
 • przygotowanie uczestników do zarządzania działem księgowym za pomocą danych i informacji zawartych w programie.
 • praktyczne opanowanie technicznych umiejętności pracy księgowego w programie: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja operacji księgowych, dekretacje na kontach ksiąg, kontrola rozrachunków, tworzenie zestawień obrotów i sald, naliczanie rachunku zysków i strat, bilansu.

Ramowy program

Kurs trwa 20 godzin i składa się z 3 modułów:

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1.

Organizacja pracy w programie FK Symfonia

5

2.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie

5

3.

Analiza metod prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie

10

 

Razem godzin kursu

20

 Warunki nauki:

 • Podstawowymi środkami przekazu są wykłady i ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem
  nowoczesnych technik uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • Zajęcia w całości odbywają się w pracowni kadrowo-płacowej z wykorzystaniem programu Finanse i Księgowość Symfonia.

 • W pracowni kadrowo-płacowej każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.

 • Tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

 • Praca w programie FK Symfonia odbywa się na bazach szkoleniowych (autorskie opracowania osoby prowadzącej) zawierających niezbędne przykłady zakładowego planu kont, księgowań, zestawień i raportów.

Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w cenie kursu:

1) skrypt „Symfonia FK dla zaawansowanych"
2) płytę instalacyjną Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
elektronicznym
3) zestawy ćwiczeniowe, notatnik,
4) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

Wykładowcy:

 
Marian Hulbój: specjalista praktyk omawianych zagadnień, posiadający licencję Ministra Finansów 
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzący biuro rachunkowe, wieloletni wykładowca,
praktyk omawianych zagadnień.
 

Miejsce i czas zajęć:

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego 
w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć
w tygodniu w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 2 miesięcy.

Cena i warunki płatności

Cena kursu wynosi: 980 zł netto, 1.205,40 zł brutto

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu
wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 400 zł. Natomiast pozostała należność
jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do
harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu 
kursu
2. Wiedzę, materiały i praktykę z zakresu tematu kursu, popartą praktycznymi 
wskazówkami i rozwiązaniami niezbędnymi w zawodzie.

 


 Symfonia Finanse i Księgowość dla wymagających

 Program kursu

Kurs trwa 20 godzin i składa się z 3 modułów:

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1.

Organizacja pracy w programie Finanse i Księgowość  Symfonia

5

2.

Zasady prowadzenia ksiag rachunkowych w programie

5

3.

Analiza metod prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie

10

 

Razem godzin kursu

20

 

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Organizacja pracy w programie FK Symfonia

 Przygotowanie programu do określonych wymagań w firmie 

 • Jak można szybko rozpocząć pracę z programem
 • Zakładowy plan kont i powiązanych z nim sprawozdań finansowych
 • Podstawowe ustawienia programu, użytkownicy
 • Szablony firm i ustawień dla programu
 • Bilans otwarcia, obroty rozpoczęcia, rozrachunki początkowe
 • Profilaktyka – metody zabezpieczeń danych i programu

 Współpraca FK Symfonia z innymi programami 

 • Metody wprowadzania danych do systemu FK Symfonia
 • Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych
 • Wymiana dwustronna danych między FK Symfonia a program zewnętrzny

 Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg w FK Symfonia 

 • Wymogi ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Odpowiedzialność kierowników jednostek i głównych księgowych za nieprawidłowości
  w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych

 2. Zasady prowadzenia ksiąg w FK Symfonia

 Dokumenty księgowe i ich ewidencja w FK Symfonia 

 • rozbudowa listy dokumentów, rejestrów VAT dostarczonych z programem stosownie do potrzeb firmy
 • modele księgowe w programie
 • metody wypełniania formularzy księgowych, rejestrów, rozrachunków w programie
 • wykorzystanie kopiowania dokumentów, zastosowanie wzorców, automatów księgowych
 • metody wyszukiwania, poprawiania lub korygowania błędnych dekretacji księgowych
 • księgowanie dokumentów

 Analiza danych otrzymanych z dowodów ujętych w FK Symfonia 

 • Sporządzanie kontrolnych zestawień obrotów i sald kont
 • Metody analiz zapisów i obrotów na kontach
 • Kontrola transakcji i rozliczeń, sporządzanie dokumentacji przebiegu transakcji i rozliczeń
 • Sporządzanie obowiązujących i dodatkowych zestawień rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie obowiązujących i dodatkowych zestawień bilansu
 • Zestawienia kontrolne rejestrów VAT
 • Deklaracje i informacje podatkowe w programie

 3. Analiza metod prowadzenia ksiąg rachunkowych w FK Symfonia 

Prowadzenie ksiąg w FK Symfonia dla działalności handlowej 

 • Przejście z KPiR na pełną księgowość na przykładzie firmy osoby fizycznej
 • Typowy scenariusz prowadzenia ksiąg w trakcie roku obrotowego
 • Zamknięcia roczne i sporządzanie sprawozdań finansowych dla osoby fizycznej, spółek osobowych i kapitałowych

 Prowadzenie ksiąg w FK Symfonia dla działalności usługowo-produkcyjnej 

 • Przykładowe księgi z różnymi wariantami klasyfikacji kosztów
 • Metody ewidencji i kalkulacji kosztów na kontach zespołu 4, 5
 • Automatyzacja przeksięgowań w kalkulacji kosztów
 • Rozliczanie produkcji i produkcji niezakończonej
 • Kontrola VAT w firmach budowlanych, transportowych i im podobnych
 • Zamknięcia roczne i rozliczenia podatkowe

 Obrót UE i międzynarodowy w FK Symfonia 

 • Dokumenty dla potrzeb UE - wymogi szczególne związane z transakcjami zagranicznymi
 • Rejestracja obrotu unijnego i międzynarodowego dla potrzeb VAT
 • Sprawozdawczość dla potrzeb obrotu UE i międzynarodowego