Kurs Główny Księgowy

Zaawansowany kurs księgowy dla księgowych zarządzających działem księgowości prowadzonej
w systemie komputerowym np. Symfonia zatrudnionych na stanowisku Głównego księgowego. 

Prezentowany tutaj kurs dla głównego księgowego przeznaczony jest dla osób mających już dobre przygotowanie księgowe - na tym stanowisku nie można zaczynać się uczyć księgowości. Słuchacze oprócz poszerzania wiedzy z zakresu księgowości i rachunkowości finansowej i zarządczej, prawa podatkowego, cywilnego i gospodarczego zetkną się z organizacją działu księgowości, rzeczywistym prowadzeniem ksiąg rachunkowych w systemie Symfonia, organizacją prac bilansowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych  oraz zagadnieniami kontroli podatkowej

W karierze zawodowej księgowego jest to trzeci szczebel w hierarchii zawodowej (w firmie jest to najwyższy rangą księgowy), który osiąga się po zdobyciu niezbędnej wiedzy fachowej popartej praktyką w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w firmach o różnym profilu działalności oraz odpowiedzialności zawodowej niezbędnej przy kontrolach i współpracy z biegłymi księgowymi.

 Ten kurs dla głównego księgowego składa się z trzech części

Pierwsza z nich to wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej, gdzie:

 • po omówieniu pojęć i definicji stosowanych rachunkowości w świetle Ustawy o Rachunkowości, MSR
 • omawiane są szczegółowo wybrane zagadnienia rachunkowości i księgowości wymagane dla głównego księgowego

W drugiej części są zagadnienia podatkowe i prawne, gdzie:

 • po omówieniu Ordynacji podatkowej i zasad postępowania podatkowego
 • oraz zasad kontroli podatkowych i skarbowych
 • zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące podatku VAT i akcyzy
 • oraz podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych oraz PCC
 • po czym omówione są procedury prawa upadłościowego i układowego
 • na koniec wybrane zagadnienia z podatków lokalnych, prawa celnego i dewizowego

Cześć trzecia to kompleks 85 godzin zajęć z księgami rachunkowymi w Symfonii , gdzie:

 • na początku omówione zostaną zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • po czym zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty tworzenia Polityki Rachunkowości
 • z następnie realizowaną organizacją działu księgowości firmy
 • dalsza część to prowadzenie ksiąg rachunkowych spółkach kapitałowych, osobowych i osób fizycznych oraz stowarzyszeń lub spółdzielni w programach Symfonii
 • na podstawie tych danych w następnym module nastąpi naliczanie i rozliczanie podatków w każdej z tych firm
 • i na koniec w każdej z tych firm nastąpią zamknięcia z obowiązkiem sporządzenia prac bilansowych oraz sprawozdań finansowych

Najlepszym absolwentom pomagamy znaleźć pracę na stanowisku głównego księgowego (m.in. w naszym biurze rachunkowym).

Informacje o kursie                               Szczegółowy program kursu

  Wymagania:

 • znajomość zagadnień rachunkowości i księgowości na poziomie samodzielnego księgowego
 • praktyka na stanowisku księgowego jest wymagana
 • elementarna znajomość obsługi komputera i arkuszy kalkulacyjnych np. Excel.
 • zainteresowanie tematyką,
 • potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Kurs Główny księgowy

informacja o kursie [kod zawodu: 241103-6]

Dla kogo?

Jest to kurs księgowy wysokiego poziomu przewidziany dla głównych księgowych organizujących, zarządzających i podejmujących decyzje w zakresie kompetencji właściwych dla tego stanowiska.

Dla słuchaczy tego kursu oferujemy rozszerzone zajęcia z rachunkowości z uwzględnieniem wymagań Ustawy o Rachunkowości oraz MSR, wzbogacone o komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych osób prawnych i fizycznych o różnym profilu działalności z obowiązkowym naliczaniem podatków dochodowych i VAT oraz prowadzeniem prac bilansowych i sprawozdań finansowych. W zagadnienia podatkowe i prawne słuchacze wtajemniczani są przez specjalistów tych zagadnień.

Tę formę kursu dla głównych księgowych wybraliśmy z uwagi na oczekiwania zarządzających firmami, którzy chcą powierzać prowadzenie działu księgowego osobom posiadającym dużą wiedzę w temacie i dobrą znajomość zagadnień praktycznych związanych z księgowością, podatkami oraz zarządzaniem działem księgowości.

Kurs ten adresowany jest też dla osób zamierzających:

 •  opanować tajniki wiedzy księgowej dla głównego księgowego
  oferujemy dużą ilość wiedzy na zajęciach i w przekazywanych materiałach
 •  pracować na stanowisku głównego księgowego
  gwarantujemy obszerne przygotowanie merytoryczne z uwzględnieniem zagadnień podatkowych, prawnych i praktyką księgową w systemie komputerowym

 • odbyć 85 godzinną praktykę w komputerowym prowadzeniu ksiąg
  realizowanych w firmach prowadzących księgi rachunkowe o różnym profilu działalności z uwzględnieniem aspektów podatkowych, współpracy z biegłymi

 • poznać tajemnice i niuanse prowadzenia i kontroli ksiąg rachunkowych
  ułatwiających codzienną pracę a w szczególności prowadzonych za pomocą Systemu Symfonia z uwzględnieniem Ordynacji Podatkowej, KKS i ustaw podatkowych

 • prowadzić pełen zakres rozliczeń firmy w tym podatki, ZUS
  prowadzenie rozrachunków, ewidencji, deklaracji i rozliczeń podatkowych, ZUS, unijnych, eksportu i importu

 • organizować i nadzorować politykę rachunkowości w firmie
  czynny udział w tworzeniu polityki księgowości dla jednostek o różnym profilu działalności

 • organizować i prowadzić proces prac bilansowych
  zajęcia z zakresu organizacji i prowadzenia prac bilansowych

Cel kursu:
 • Przygotowanie fachowych kadr niezbędnych do pracy księgowości każdej firmy 
 • Zapewnienie prawidłowych praktyk w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 • Poszerzenie grona księgowych fachowo wykorzystujących program Symfonia 
 • Wdrażanie wzorcowych rozwiązań księgowych do praktycznych zastosowań
 • Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu podatkowo-prawnej
 • Praktyczne przygotowanie do rozwiązywania problemów na stanowisku Głównego Księgowego
 • Prezentacja przygotowania i organizacji prac bilansowych, współpracy z biegłymi, sporządzania sprawozdań finansowych
 • Zapoznanie z metodami współpracy działu księgowości z innymi działami w firmie na poziomie systemu informatycznego
 • praktycznie przygotowujemy do prowadzenia lub kontroli własnego działu księgowości pamiętając o zasadzie: „dobry księgowy zabezpiecza firmę zaś niedouczony zdolny jest ją zniszczyć”.
Ramowy program kursu

Kurs trwa 190 godzin i składa się z 7 modułów:

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1

 Rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych

50

2

 System i prawo podatkowe w Polsce

40

3

 Prawo gospodarcze

10

4

 Polityka rachunkowości w firmie

10

5

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych, osobowych,
osób fizycznych

40

6

 Rozliczanie podatków w księgach rachunkowych

10

7

 Prowadzenie prac bilansowych i sprawozdania finansowe

25

8

 Sesja egzaminacyjna

5

 

   Ogółem czas trwania kursu

190

Księgi rachunkowe prowadzimy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, który otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako zalecany program do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w  cenie kursu:

1. „Vademecum Głównego Księgowego" Waldemara Gossa lub odpowiednik
2. „Rachunkowość dla małych i średnich przedsiębiorstw" lub odpowiednik
3. skrypt Ustawa o rachunkowości
4. skrypt Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
5. skrypt Polityka rachunkowości jednostki
6. skrypt Księgi rachunkowe w systemie FK Symfonia
7. skrypt przygotowujący do egzaminu w Ministerstwie Finansów
8. płytę instalacyjną Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
9. zestawy wzorów dokumentów, materiały ćwiczeniowe w postaci dokumentów księgowych, wydruków i na nośnikach informatycznych oraz notatnik,
10. serwis kawowy, napoje gorące lub zimne

Warunki nauki:
 • wykłady i ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • zajęcia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych odbywają się w pracowni księgowej na programie FK Symfonia oraz powiązanych z nimi Symfonia Środki Trwałe, Symfonia Handel, Analizy Finansowe
 • część pierwsza kursu to wykłady z wybranego zakresu rachunkowości prowadzone przez biegłego rewidenta
 • część druga to wykłady specjalistów z Izby Skarbowej i urzędów skarbowych  z zakresu podatków, procedur kontroli podatkowej i postępowania podatkowego
 • część trzecia to zajęcia seminaryjne z zakresu prawa handlowego, cywilnego i pracy
 • część czwarta przeznaczona jest na realizację zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i ustalanie Polityki rachunkowości firm w systemach informatycznych
 • część piąta to prowadzenie ksiąg rachunkowych w Symfonii dla spółek kapitałowych, osobowych i osób fizycznych
 • część szósta przeznaczona jest na rozliczanie podatków w każdej z prowadzonych w części piątej
 • część siódma dotyczy operacji zamknięć rocznych, przeprowadzania prac bilansowych i sporządzania sprawozdań finansowych
 • w pracowni księgowości każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.
Wykładowcy:

wykładają u nas: doświadczeni wykładowcy-praktycy biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, pracownicy uczelni wyższych, Izb i Urzędów skarbowych, główni księgowi z licencją MF praktycy ze znajomością systemów informatycznych.

Miejsce i czas zajęć:

Zajęcia kursu odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy księgowości odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć w tygodniu w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 5-6 miesięcy.

Cena i warunki płatności

Opłata za kurs wynosi 3.010,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 600 zł. Natomiast pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu – po ukończeniu kursu i zaliczeniu 
   wszystkich modułów kursu.
2. Certyfikat - po zaliczeniu egzaminu specjalistycznego.
3. Wiedzę, materiały i praktykę z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
  i podatkowych w systemie informatycznym Symfonia Finanse i Księgowość, 
  popartą praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami niezbędnymi w zawodzie

 


 

Kurs Główny księgowy

Szczegółowy program kursu [kod zawodu: 241103-6]

Kurs trwa 190 godzin i składa się z 7 modułów:

Lp

Nazwa modułu

Ilość godzin

1

 Rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych

50

2

 System i prawo podatkowe w Polsce

40

3

 Prawo gospodarcze

10

4

 Polityka rachunkowości w firmie

10

5

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych, osobowych,  osób fizycznych

40

6

 Rozliczanie podatków w księgach rachunkowych

10

7

 Prowadzenie prac bilansowych i sprawozdania finansowe

25

8

 Sesja egzaminacyjna

5

 

   Ogółem czas trwania kursu

190

Moduły składają się z następujących tematów:

1. Rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych

Podstawy prawne rachunkowości

Ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze;
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
ogólne zasady, funkcje i struktura rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
wymogi, zasady organizacji prowadzenia ksiąg rachunkowych
otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
Polityka księgowości, Zakładowy Plan Kont, dowody księgowe

   Wybrane zagadnienia teorii rachunkowości i księgowości

Majątek jednostki i źródła jego finansowania:

podział, klasyfikacja, ewidencja, wycena, rozliczanie z uwzględnieniem aspektów podatkowych w tym wybrane zagadnienia i problemy:

Aktywa trwałe:

rzeczowe aktywa trwałe,
wartości niematerialne i prawne,
inwestycje długoterminowe,
leasing, należności długoterminowe,
inwentaryzacja, amortyzacja, sprzedaż i likwidacja

Aktywa obrotowe:

inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne, inne środki pieniężne i aktywa finansowe
zapasy: materiały, towary, wyroby gotowe, półprodukty, produkcja w toku
należności krótkoterminowe i długoterminowe

Kapitały własne i obce

źródła finansowania działalności: kapitały i fundusze
kapitały wygenerowane z działalności firmy zasady dysponowania, podziału, wykorzystania,

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
rozrachunki publiczno-prawne, rola i odpowiedzialność płatnika
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i inne rozrachunki z pracownikami
rezerwy na zobowiązania - zasady tworzenia i rozwiązywania

Rachunek kosztów zagadnienia wybrane

koszty i wydatki, przychody i zyski
definicje, klasyfikacje, podział, ujęcie księgowe i podatkowe,
kalkulacja kosztów, warianty prowadzenia rachunku kosztów
międzyokresowe rozliczanie kosztów
rozliczenia międzyokresowe przychodów
rozliczanie kosztów działalności
rachunkowość zarządcza

Ustalanie i podział wyniku finansowego

rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu/straty
zatwierdzanie wyniku finansowego
zasady podziału zysku i rozliczania strat

Sprawozdania finansowe

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
Bilans, RZiS oraz informacje dodatkowe i objaśnienia
Rachunek przepływów pieniężnych
Zmiany w kapitale własnym
Uproszczenia oraz obowiązek badania sprawozdań

2. System i prawo podatkowe w Polsce

Ordynacja podatkowa i postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa
zobowiązania podatkowe
podstawowe pojęcia z zakresu systemu podatkowego
struktura aparatu skarbowego
postępowanie podatkowe, zasady sporządzania pism procesowych
zasady prowadzenia działalności gospodarczej w postaci biura rachunkowego i kancelarii doradztwa podatkowego.
kontrola legalności kancelarii podatkowych

Kontrola podatkowa i skarbowa, prawo karno-skarbowe

Kodeks karny, kodeks skarbowy
Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze
Kontrola podatkowa, skarbowa
Prawa i obowiązki podatnika w toku kontroli podatkowej i skarbowej
Analiza porównawcza kontroli fiskalnych
Egzekucja zaległości podatkowych
Odpowiedzialność karno-skarbowa za naruszenie zasad rachunkowości i przepisów podatkowych
Wprowadzanie do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł
Postępowanie w sprawie przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach
Postępowanie egzekucyjne w administracji, źródła i wykładnia prawa podatkowego
Organy w postępowaniu administracyjno-podatkowym
Tryb postępowania w sprawach administracyjno- podatkowych, strony i ich uprawnienia
Decyzje w sprawach administracyjno- podatkowych
Zabezpieczenia i egzekucja w postępowaniu administracyjno- podatkowym

Podatek dochodowy od osób fizycznych

system podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
zasady opodatkowania, naliczeń
dokumentacja podatkowa
Zasady prowadzenia księgowości uproszczonej i ewidencji dla celów podatkowychwybrane zagadnienia i problemy

Podatek dochodowy od osób prawnych

system podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce
zasady opodatkowania, naliczeń,
dokumentacja podatkowa
wybrane zagadnienia i problemy

Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy

system podatku od towarów i usług w Polsce w odniesieniu do UE
konstrukcja podatku, obowiązek podatkowy, podatek naliczony i należny
rozliczeniapodatku, dokumentacja podatkowa: faktury VAT, rejestry VAT
VAT a Unia Europejska
eksport, import i inne zdarzenia generujące szczególne obowiązki w podatku VAT

Prawo administracyjne i zasady sporządzania pism procesowych

procedury administracyjne
zasady postępowania administracyjnego
sporządzanie pism procesowych
ćwiczenia na urzędowych testach MF. Metodyka przygotowania do egzaminu państwowego

Podatki pozostałe

Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn
podatki lokalne
pobierane aktualnie podatki i niepodatkowe należności budżetowe stanowiącedochody budżetu państwa i budżetów gmin

Prawo celne i dewizowe

cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą
zasady prowadzenia obrotu pieniężnego i wymogi wobec podmiotów prowadzących rachunki za granicą,

Prawo upadłościowe i układowe

procedury, zasady i przepisy prawa obowiązujące podmioty objęte danym postępowaniem

3. Prawo gospodarcze

Kodeks spółek prawa handlowego

podstawy prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych
Krajowy Rejestr Sądowy 

Prawo o działalności gospodarczej

 podstawy prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych, wybrane problemy, przepisy i zagadnienia

Elementy prawa cywilnego, prawa pracy

wybrane przepisy i zagadnienia kodeksu cywilnego, prawa pracy

4. Polityka rachunkowości w firmie

Wymogi ustawowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych
Zasady Polityki rachunkowości a możliwości systemu informatycznego
Zasady prowadzenia ksiąg w oparciu o dowody źródłowe
Modele księgowe w różnych przekrojach działalności oraz dla różnych wariantów prowadzonych rachunków kosztów
Zasoby informacyjne uzyskiwane z ksiąg rachunkowych

5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w praktyce

Spółki kapitałowe

księgi rachunkowe w Symfonii dla wybranej spółki z o.o, akcyjnej prowadzącej wybraną działalność handlowo-usługowo - produkcyjną

Firmy osób fizycznych

księgi rachunkowe w Symfonii dla wybranej działalności handlowo-usługowo - produkcyjnej

Spółki osobowe

księgi rachunkowe w Symfonii dla spółki cywilnej, jawnej, komandytowej prowadzących wybraną działalność handlowo-usługowo - produkcyjną

Stowarzyszenia

księgi rachunkowe podmiotów nie nastawionych na zysk

6. Rozliczanie podatków w księgach rachunkowych

Rozliczanie podatku VAT

ewidencje VAT
rozliczanie VAT
deklaracje VAT-7, VAT-UE

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

ustalanie zobowiązań podatkowych

Rozliczanie podatku dochodowego PIT

ustalanie zobowiązań podatkowych

7. Prowadzenie prac bilansowych i sprawozdania finansowe

Prowadzenie prac bilansowych

przygotowanie i przebieg prac bilansowych
inwentaryzacja, nadzorowanie prac bilansowych, współpraca z biegłymi
dokumentowanie prac bilansowych w systemie FK

Zamykanie i zatwierdzanie ksiąg

rozliczenia roczne związane z księgami dla celów rachunkowych i podatkowych
zeznania roczne CIT-8, PIT-36/36L
generowanie danych na nowy rok

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

bilans
rachunek zysków i strat
rachunek przepływów pieniężnych
informacje dodatkowe