Kursy księgowości i rachunkowości od podstaw do głównego księgowego

Prowadzimy kursy księgowe i rachunkowe zarówno dla początkujących jak i kursy dla księgowych zawansowanych. Nasze kursy z zakresu księgowości i rachunkowości od początku tj. od 1995 roku wyposażone były w pracownie księgowości komputerowej prowadzonej na programach Symfonii. Naszym celem przy realizacji tych kursów jest takie przygotowanie słuchaczy do zawodu w wybranej formie kursu aby nawet bezpośrednio po ukończeniu kursu mogli oni podjąć pracę w dziale księgowym na stanowisku odpowiednim do uzyskanych kwalifikacji.  Kursy realizowane w naszym Ośrodku podzielone są na grupy odpowiadające poziomowi wiedzy wymaganej na kursie:

1. Kursy księgowe od podstaw 

przeznaczone są dla osób początkujących i przygotowujących się do pracy w działach księgowości prowadzących pełną rachunkowość jak i do prowadzenia podatkowej księgi przychodów-rozchodów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania komputerowych programów księgowych Symfonia w praktyce księgowej. Zaliczamy do nich: Podstawy księgowości i rachunkowości, Księgowy przygotowanie do zawodu, Księgowy przygotowanie do działalności

2. Kursy księgowości dla zaawansowanych

przeznaczone dla osób o większych wymaganiach. Zaliczamy do nich kurs dla Samodzielnego księgowego i kurs Główny księgowy oraz kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dla tej grupy przeznaczone są rozbudowane wersje zajęć w pracowni ksiąg rachunkowych na Systemie Symfonia.

3. Kursy komputerowe dla księgowych w pracowni księgowości komputerowej

w całości prowadzone w komputerowej pracowni księgowej. Zajęcia są prowadzone w Symfonii na bazach firm (autorskie opracowania wykładowców) o różnym profilu działalności umożliwiając analizowanie zastosowanych przykładów i rozwiązań w celu późniejszej samodzielnej nauki.

 

  •  Od 20 lat nasze kursy księgowości posiadają dużą ilość godzin zajęć praktycznych w pracowni księgowości komputerowej gdzie słuchacze mają możliwość osobistego prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemie FK Symfonia oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów w KPiR MK Symfonia.
  •  Zajęcia są dostosowane do poziomu kursu księgowości i stopnia zaawansowania problematyki objętej kursem.

 

Uwaga: programy Symfonii na tych kursach są narzędziem do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej KPiR
nie są to kursy wyłącznie z zakresu obsługi programu komputerowego! - do tego celu służą kursy i szkolenia z Symfonii.

  • Słuchacze tej kategorii kursów księgowych otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych, ćwiczeniowych, książek: podręczniki do rachunkowości, o podatkach oraz skryptów autorskich z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityki księgowości, zagadnień podatkowych: CIT, PIT, VAT a także do prowadzenia ksiąg w systemie informatycznym.
  • Słuchacze naszych kursów księgowych mają możliwość praktycznego opanowania pracy księgowego na zajęciach ćwiczeniowych z teorii: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacja na kontach ksiąg, tworzenie kontrolnych zestawień zapisów, obrotów i sald kont, naliczanie rachunku zysków i strat, bilansu przed rozpoczęciem zajęć w komputerowej pracowni księgowości.
  • Zajęcia na kursach księgowości od poziomu "Samodzielny księgowy" i wyższych zawierają moduł przygotowania do egzaminu na certyfikat księgowy w MF upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Osoby zamierzające przystąpić do tego egzaminu w Ministerstwie Finansów muszą spełniać ustawowe wymogi i po uiszczeniu wymaganej opłaty oraz otrzymania dopuszczenia do egzaminu mogą przystąpić do zdawania egzaminów w ośrodku MF w Otwocku.
  • Szczegółowe informacje w opisie interesującego kursu.
  • Kursy dla księgowych " Pracownia Księgowości Komputerowej " o różnych poziomach skali zaawansowania organizowane są również w Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu. 

Na życzenie przesyłamy szczegółowe programy i terminarze kursów księgowych