Księgi rachunkowe od podstaw w programie FK Symfonia

Komputerowy kurs księgowości przygotowujący początkujących do pracy w księgowości
prowadzonej w programie Finanse i Księgowość Symfonia.

Księgi rachunkowe od podstaw w programie FK Symfonia 

informacje szczegółowe

Dla kogo?

Kurs ten w formie zajęć komputerowych obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie FK Symfonia od założenia firmy poprzez dekretację zdarzeń gospodarczych a skończywszy na sporządzeniu sprawozdań finansowych i deklaracjach podatkowych.

Dla osób :
 • znających podstawy księgowości i rachunkowości
 • zamierzających odbyć praktykę księgową w dziale księgowym na programie FK Symfonia
 • rozpocząć pracę z księgami rachunkowymi w szczególności ksiąg rachunkowych prowadzonych
  za pomocą systemu komputerowego
 • zamierzających podjąć pracę w dziale księgowości/biurze rachunkowym,
 • zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą
 • zamierzających podnieść swoje umiejętności z zakresu rachunkowości, księgowości i obsługi systemu Symfonia Finanse i Księgowość
 • zamierzających wykorzystać w praktyce programy księgowe z pakietu Symfonia w pracy lub działalności

Wymagania: zainteresowanie tematyką i znajomość podstaw księgowości i rachunkowości,
elementarna znajomość obsługi komputera w zakresie Windows

Cel kursu:
 • przygotowanie uczestników do zawodu księgowego i pracy w księgowości: zapoznanie z niezbędnymi podstawami z zakresu rachunkowości i księgowości, z typowymi dokumentami i urządzeniami księgowymi typu: księgi rachunkowe wraz z niezbędnymi ewidencjami.
 • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi, dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, księgowanie ZUS, płac, podatków, dekretacje na kontach ksiąg, zestawień obrotów i sald, naliczanie rachunku zysków i strat, bilansu.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych z naciskiem na umiejętność pracy w systemie księgowym,
  sporządzanie deklaracji CIT, VAT: w formie tradycyjnej i informatycznej.
Ramowy program
Kurs trwa 40 godzin i składa się z części komputerowej:

Lp

Nazwa modułu

ilość godzin

1.

Komputerowa pracownia księgowa ksiąg rachunkowych w systemie Symfonia FK

40

 

Razem godzin kursu

40

 Księgi rachunkowe prowadzimy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, 
który otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako
zalecany program do prowadzenia pełnej rachunkowości.
Warunki nauki:
 • Podstawowymi środkami przekazu są wykłady i ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem
  nowoczesnych technik uzupełniane materiałami pomocniczymi.
 • Zajęcia w całości odbywają się w pracowni księgowej z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Program stosowany na zajęciach to: Finanse i Księgowość Symfonia do prowadzenia ksiąg
  rachunkowych. Na życzenie może się to odbyć w innych systemach.
 • W pracowni księgowości każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe
  wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.
 • Tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak,
  aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać
  ćwiczenia związane z wykładanym tematem.

Każdy słuchacz otrzymuje ponadto w cenie kursu:

1) skrypt „Rachunkowość podmiotów gospodarczych i księgi rachunkowe w systemie FK Symfonia"
2) płytę instalacyjną Systemu Symfonia wraz z kursowymi bazami i podręcznikiem
3) zestawy ćwiczeniowe i komplet obowiązujących druków księgowych, notatnik,
4) serwis kawowy, napoje gorące lub zimne.

Wykładowcy:
Marian Hulbój: specjalista praktyk omawianych zagadnień, posiadający licencję Ministra Finansów 
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzący biuro rachunkowe, wieloletni wykładowca,
praktyk omawianych zagadnień.
Miejsce i czas zajęć:
Zajęcia w Katowicach odbywają się w salach wykładowych naszego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego 
w centrum Katowic przy ul. P. Skargi 8 na V piętrze

Kursy odbywają się: w tygodniu w godzinach 16:00 -20:00,
w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 8 godzin lekcyjnych.

Z uwagi na obszerny zakres materiału objętego kursem preferujemy dwa bloki zajęć w tygodniu
w związku z czym przybliżony czas trwania kursu wynosi około 2 miesięcy.

Cena i warunki płatności
Opłata za kurs wynosi: 550,41 zł netto tj. 677,00 zł brutto 

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 150 zł. Pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu wpłat dołączonego do harmonogramu zajęć otrzymanego po wpłacie zaliczki (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu - zgodne z wymogami MEN po zaliczeniu wszystkich modułów kursu 
2. Wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie pracy księgowego

 


Program szczegółowy

Księgi rachunkowe od podstaw w programie FK Symfonia 

Kurs trwa 40 godzin i składa się z części komputerowej:

Lp

Nazwa modułu

ilość godzin

1.

Komputerowa pracownia księgowa ksiąg rachunkowych w systemie Symfonia FK

40

 

Razem godzin kursu

40

Księgi rachunkowe prowadzimy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, 
który otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako
zalecany program do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Modułskłada się z następujących tematów:

Pracownia księgowa ksiąg rachunkowych

ZASADY PRACY Z PROGRAMEM FK: Finanse i Księgowość SYMFONIA

 • Wymagania programu,
  Opis programu i zasad działania

Pracownia księgowa ksiąg rachunkowych w FK: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYMFONIA

 • Zakładanie nowej firmy i czynności z tym związane;
 • Ustawienia programu
 • Modyfikacja panu kont : analityki i syntetyki;
 • Przypisywanie konta do bilansu i rachunku zysków i strat
 • Kartoteki i rejestry VAT, dokumenty-formularze,
 • Bilans otwarcia - wprowadzanie danych: Rozrachunki BO, Księgowanie BO
 • Dekretacja dokumentów - przykłady
 • Wyszukiwanie dokumentów;
 • Poprawa błędów; usuwanie błędnych zapisów
 • Księgowanie dokumentów do ksiąg
 • Dekretacja dokumentów typu faktura; Korekty dokumentów typu faktura;
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji VAT
 • Rozrachunki wynagrodzeń z pracownikami; Urzędem Skarbowym, ZUS, kontrahentami.
 • Naliczanie wynagrodzeń, składek, zaliczek na podatek
 • Zamykanie okresów sprawozdawczych;
 • Naliczanie wyniku finansowego, dochodu do opodatkowania
 • Obliczanie rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie bilansu
 • Raporty i wydruki,
 • Archiwizacja i bezpieczeństwo danych.