Kurs ABC małego biznesu (Zakładanie, organizacja i prowadzenie własnej firmy)

Kurs przeznaczony dla zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej firmy

Kurs składa się z ośmiu części:
 1. Regulacje prawne dla małego biznesu
 2. Firma - formy organizacyjne dostępne dla małego biznesu
 3. Biznesplan i finansowanie działalności firmy
 4. Zakładanie firmy
 5. Zarządzanie firmą
 6. Księgowość firm małego biznesu
 7. Pracownicy w firmie
 8. Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Dla kogo?
 • osoby podejmujące działalność gospodarczą
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające wykorzystać nabytą wiedzę we własnej firmie.
Wymagania:

Zainteresowanie tematyką

Cel kursu:

Przygotowanie do:

 • założenia własnej firmy
 • samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 • organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym
 • prowadzenia księgowości, podatków, płac, ZUS
 • zagadnień odpowiedzialności małego przedsiębiorcy
Warunki nauki:
 • Każda z ośmiu części przygotowanie teoretyczne (wykłady) i praktyczne (prezentacje dopuszczalnych rozwiązań).
 • W ramach części piątej, szóstej i siódmej: przewidziano zajęcia w pracowni komputerowej w formie zajęć warsztatowych. 
 • Programy stosowane na zajęciach to: Mała Księgowość Symfonia do obsługi podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej
Cena i warunki płatności
Opłata za kurs wynosi: 565,57 zł netto tj. 690 zł brutto.
Zainteresowani wpłacają zaliczkę w kwocie 200 zł przed rozpoczęciem kursu. Pozostała należność jest spłacana 
po rozpoczęciu kursu w całości lub w nieoprocentowanych ratach.
Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu - po uzyskaniu pozytywnych zaliczeń wszystkich modułów kursu
 • dla zainteresowanych podjęciem własnej działalności - doradztwo w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb