Księgi podatkowe

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dotyczy to:

 • przedsiębiorców działających we własnym imieniu
 • spółek osobowych
 • pozostałych podatników nierozliczających się kartą podatkową lub ryczałtem o ile ich przychody nie przekroczyły w roku poprzednim progu 800.000 euro

Prowadzenie ksiąg podatkowych to m.in. obowiązki w zakresie:

 • ewidencji dokumentacji księgowo-podatkowej
 • ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencji związanej z zatrudnieniem pracowników
 • ewidencji i naliczania wynagrodzeń, ZUS, podatków
 • sprawozdawczości podatkowej w tym rozliczenia miesięczne i roczne właścicieli