Kadry i płace

Kadry i Płace Symfonia

Do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych naszych klientów i własnych używamy programu Kadry i Płace Symfonia jako sprawdzonego i wszechstronnego narzędzia umożliwiającego spełnienie najbardziej wyrafinowanych oczekiwań użytkowników.

 

Prowadzimy sprawy kadrowe i płacowe w związku z zatrudnianiem pracowników

zgodnie z wymogami:

 • Kodeksu Pracy
 • Kodeksu Cywilnego
 • ustaw powiązanych oraz według obowiązujących układów zbiorowych
 • i regulaminów

Prowadzenie spraw kadrowych to m.in. obowiązki w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem
 • zarządzania personelem
 • zarządzania czasem pracy,
 • organizacją systemu czasu pracy
 • ewidencji urlopów i innych nieobecności
 • ewidencji zwolnień lekarskich i związanej z nimi dokumentacji
 • ewidencji związanej z BHP
 • organizacji i nadzoru nad szkoleniami pracowniczymi
 • dokumentacji dla potrzeb emerytalno-rentowych
 • współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy
 • reprezentacji przed organami kontrolnymi

Prowadzenie spraw płacowych to m.in. obowiązki w zakresie:

 • naliczania, rozliczania i wypłacania wynagrodzeń, składek ZUS, podatków
 • rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • sporządzania sprawozdawczości płacowej, ZUS, podatkowej, GUS, PFRON
 • prowadzenia dokumentacji płacowej dla potrzeb bieżących i emerytalnych
 • rozwiązywanie problemów dotyczących sfery płac, ZUS, podatków

Zakres oczekiwanej przez Klienta usługi może zawierać kombinację ww. zadań której cena zależy od ilości pracowników, wypłat w miesiącu, rotacji pracowniczej. Prowadzona przez nas dokumentacja kadrowo-płacowa może opierać się na wzorach stosowanych przez Klienta bądź na wzorach oferowanych przez nas
a akceptowanych przez Klienta.