Biuro rachunkowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe

Usługi księgowe, kadrowo-płacowe

W ramach naszej wydzielonej jednostki: Biuro rachunkowe DZETA oferujemy

Usługi biura rachunkowego

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych - prawidłowo i zgodnie z wymogami ustawowymi
 • Doprowadzanie ksiąg rachunkowych i podatkowych do stanu prawidłowego i zgodnego ze stanem rzeczywistym
 • Wdrażanie polityki księgowości w szczególności z wykorzystaniem Systemu SYMFONIA
 • Prowadzenie kadr i płac
 • Wdrażanie systemów księgowych i kadrowo-płacowych z wykorzystaniem Systemu SYMFONIA
 • Nadzór nad pracą działu księgowości oraz kadr i płac
 • Szkolenie personelu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr i płac
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie spraw firmy

Pogotowie księgowe, kadrowo - płacowe

Z przyjemnością informujemy, że nasza sekcja zajmująca się świadczeniem usług pogotowia księgowego oraz płacowego u klientów bardzo skutecznie służy naszym klientom w sytuacjach awaryjnych.

W naszej praktyce oprogramowanie Symfonia okazuje się świetnym narzędziem do realizacji tego typu zadań.

*************************************************************

Metody świadczenia usług

Nasze usługi księgowe, płacowe, analityczne i doradcze oferujemy w następujących formach:

 • usług w naszym Biurze – na naszym sprzęcie, oprogramowaniu i z wykorzystaniem naszych pracowników
 • usług u Klienta – na jego sprzęcie, oprogramowaniu i z wykorzystaniem naszych lub jego pracowników
 • usług u Klienta na okres wdrożenia systemu informatycznego – na jego sprzęcie, oprogramowaniu i z wykorzystaniem naszych pracowników, wdrożeniowców
 • usług u Klienta w zastępstwie nieobecnych pracowników

specjalizujemy się w

 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych w szczególności podmiotów o rozbudowanych potrzebach zarządczych, analitycznych
 • prowadzeniu kadr i płac w szczególności dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 pracowników
 • prowadzeniu ksiąg podatkowych
 • wdrażaniu rachunkowości, księgowości, kadr i płac przy zastosowaniu systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem Systemu SYMFONIA
 • szkoleniu kadr księgowych, finansowych, kadrowych, płacowych oraz handlowych w naszym Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym WOSZ DZETA

 
sporządzamy i opracowujemy

 • politykę rachunkowości, regulaminy
 • zestawienia na potrzeby analiz finansowych
 • projekty założeń i realizacji budżetowania
 • zasady i zakres zarządzania podlegający kontrollingowi
 • kalkulację kosztów na potrzeby rachunkowości podatkowej i zarządczej
 • poradniki, biznesplany w sprawach rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej


Biuro Rachunkowe „DZETA” posiada Licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz polisę OC zapewniające naszym Klientom bezpieczeństwo finansowe.